Nakon potpisivanja Sporazuma   između Grada Vukovara i MORH-a očekuje se da će pripadnici Hrvatske vojske nastaviti u rujnu akciju čišćenja ruševina  po već viđenom modelu. Radove je najavio gradonačelnik Vukovara Željko Sabo i naglasio težnju da   18. studenoga 2011. godine budu uklonjeni svi oštećeni i ruševni objekti za koje gradske službe uspiju ishoditi sve potrebne dozvole. Trenutačno su pripremljena  72 elaborata za takve objekte i površine.

- Nažalost, postoji problem koji nastojimo riješiti sa vlasnicima površina koje su već očišćene tijekom prošle akcije. Naime,  nakon novonastalog stanja površine  ostaju neodržavane i zapuštene,  jer su vlasnici izvan Vukovara. To moramo dovesti u red i na to  nas s pravom upozoravaju i susjedi kojima nije ugodno živjeti u takvom okruženju  – upozorio je gradonačelnik Sabo.