Gradsko vijeće Grada Šibenika, na svojoj sjednici održanoj 20. rujna 2011. godine, donijelo je Odluku o dodjeli priznanja Grada Šibenika kojom je dodijeljeno priznanje GRB GRADA ŠIBENIKA – GRAD VUKOVAR za uspješnu i prijateljsku suradnju s Gradom Šibenikom.

Uručenje priznanja obavit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika u povodu Dana Grada sv. Mihovila, u srijedu 28. rujna 2011. godine. Priznanje će primiti gradonačelnik Vukovara Željko Sabo.