Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Željko Pinjuh posjetio je 26. rujna Općinu Bački Petrovac. Povod posjeti bio je inicijalni dogovor oko procedure kojom bi Grad Vukovar u Republici Hrvatskoj i Općina Bački Petrovac u Republici Srbiji ostvarili mogućnost partnerskog odnosa.

Do ideje o tome došlo se na osnovu već ostvarene i dobre suradnje između Grada Vukovara i Općine Bački Petrovac započete prilikom apliciranja u prvom pozivu za Program prekogranične suradnje Croatia – Serbia 2007 -2013 i nastavljene sada tijekom implementacije projekta „Formiranje centra za unapređenje znanja u ruralnom turizmu". Nositelji ovog projekta su Turistička zajednica Grada Vukovara i Općina Bački Petrovac, sa partnerima – Gradom Vukovarom i Turističkom organizacijom Općine Bački Petrovac. Tijekom implementacije projekta već su ostvarene višestruke i značajne veze ne samo u oblasti turizma, već i kulture, tradicionalnih zanata,drugih privrednih djelatnosti čime je ideja i namjera o započinjanju dogovora o Partnerstvu potvrđena kao prirodna i jasna.

Tijekom posjete Bačkom Petrovcu zamjenik gradonačelnika Željko Pinjuh je sa domaćinima, predsjednikom Općine Bački Petrovac Vladimirom Turanom i suradnicima, posjetio i lokaciju projekta Prekogranične suradnje gdje se radovi na rekonstrukciji privode kraju. Izaslanstvo Vukovara, u kojem su se još nalazili i direktorica Turističke zajednice Jasna Babić sa suradnicima, posjetili je i povijesni kompleks Stratimirović Dundjerski u Kulpinu.

Konačnu odluku o međusobnoj suradnji sa jedinicom lokalne samouprave iz druge države donosi Gradsko vijeće Grada Vukovara, odluka se dostavlja na nadzor Ministarstvu uprave i tek nakon toga može se pristupiti potpisivanju sporazuma kojeg potpisuje gradonačelnik.