Općinski sud u Vukovaru donio je 29. studenog 2011. rješenje kojim prihvaća žalbu Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, protiv rješenja Povjerenstva za popis birača Grada Vukovara, čime potvrđuje da pravo glasa za predstojeće Izbore zastupnika u Hrvatski sabor ima 32.612 upisanih birača sa područja Grada Vukovara.
Ured državne uprave u VSŽ u svojoj žalbi navodi kako je zaključeni popis birača dostavio na potvrdu Povjerenstvu za popis birača Grada Vukovara, koje je isto odbilo potvrditi. Naime, Povjerenstvo za popis birača Grada Vukovara, zaprimilo je 25. studenog 2011. od Službe za opću upravu - Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, popis birača Grada Vukovara za parlamentarne izbore, te nakon njegovog pregleda ustanovilo da popis nije pravilno sastavljen i jednoglasno zaključilo da ga kao takvog ne žele potpisati, te ga vraćaju nadležnom tijelu radi ispravke. U zapisniku članovi povjerenstva su ustanovili kako je popis birača sastavljen od 12 svezaka u kojima je ukupno upisano 32.612 birača za Grad Vukovar.„ Ako se u obzir uzme činjenica da je Grad Vukovar imao 28.016 stanovnika, prema objavljenim preliminarnim podatcima popisa stanovništva 31. ožujka ove godine, nije moguće da Grad Vukovar ima 4.596 birača više nego stanovnika, pogotovo ako se zna da stanovnici mlađi od 18 godina nemaju biračko pravo“ – navodi se u obrazloženju gradskog povjerenstva. Također, povjerenstvo je izvršilo provjeru svojih primjedbi koje je dalo još 1. srpnja 2011. na popis birača sačinjen za provođenje izbora za Vijeća nacionalnih manjina Grada Vukovara i opetovano utvrdilo da i tada uočene nepravilnosti još nisu ispravljene, odnosno da se u popisu i dalje nalaze građani koji ne stanuju na području Grada Vukovara. Zapisnik su potpisali Predsjednik Povjerenstva za popis birača Grada Vukovara u sastavu: Darko Buljan, predsjednik, Pilip Karaula i Robert Rapan članovi.U obrazloženju rješenja Općinskog suda u Vukovaru, koje je jučer stiglo na adresu Grada Vukovara-Povjerenstva za popis birača, navodi se da je popis birača za predstojeće parlamentarne izbore sačinjen sukladno Zakonu o popisima birača, a Ured državne uprave kao predlagatelj istog, upis u popis birača obavio je na temelju podataka iz evidencije državljanstva, evidencije putnih isprava i evidencije prebivališta, a u popisu su sadržani svi podatci predviđeni Zakonom.