Gradsko vijeće Grada Vukovara na današnjoj je sjednici prihvatilo prijedlog gradonačelnika Željka Saboa te donijelo odluku da se Husniji Buriću posthumno dodjeli nagrada za životno djelo .

Razmatrajući ostale prijedloge Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara u 2012. gradski vijećnici usvojili su i da javno priznanje u obliku Medalje primi VUPIK d.d. Vukovar, Pavo Vujnovac, direktor tvrtke PPD d.o.o Vukovar, Primorsko-goranska županija, Jadranka Beresford-Peirse, Zdenka Farkaš i Hrvatski veslački klub Vukovar, dok će Plaketu Grada Vukovara dobiti tvrtka Anđelo d.o.o Vukovar i Udruga za zaštitu životinja „Daj šapu".

Javna priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara povodom Dana Grada Vukovara – 03. svibnja.