Hrvatske šume d.o.o i Grad Vukovar sklopili su danas Sporazum o poslovnoj suradnji s ciljem realizacije zajedničkog projekta pod nazivom „Zeleni Vukovar", koji obuhvaća uređenje parka na Trgu žrtava Ovčare i hortikulturalno uređenje ulica oštećenih u ratu Grada Vukovara.

Sporazum vrijedan 118.121,56 kuna potpisali su predsjednik Uprave mr.sc. Ivan Pavelić i član Uprave mr.sc. Marija Vekić kao zastupnici Hrvatskih šuma d.o.o i gradonačelnik Željko Sabo u ime Grada Vukovara.

Hrvatske šume d.o.o obvezale su se sudjelovati u zajedničkom projektu „Zeleni Vukovar" sa sadnicama ukrasnog drveća i grmlja iz svojih rasadnika prema specifikaciji koju su dostavile stručne službe Grada Vukovara.

- Izražavam zahvalnost Hrvatskim šumama i ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini na prihvaćanju ove moje inicijative koju nastojimo provesti još od prošle godine. Prije razaranja u Domovinskom ratu Vukovar je bio poznat i po svojim uređenim ulicama i parkovima, prepunim raznovrsnog drveća i drugog zelenila. Projektom „Zeleni Vukovar" želimo oživjeti pluća grada i tako stanovnicima dati novu kvalitetu življenja – rekao je nakon potpisivanja sporazuma gradonačelnik Željko Sabo.