DODATAK NATJEČAJU OBJAVLJENOM U NARODNIM NOVINAMA BR. 19, OD 17. VELJAČE 2012. ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VJEŽBENIKA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavljena je pisanim testiranjem 19. ožujka 2012. i kandidati su postigli slijedeći rezultat:

1.    Milena Antić, Vukovar, dr. A. Starčevića 46 - 6,75 bodova
2.    Mirta Banovak, Vukovar, Ribarska 28 - 8,25 bodova
3.    Gorana Bilušković, Vukovar, Vile Velebita 34 - 6,25 bodova
4.    Denis Čakan, Vukovar, Ive Andrića 11 - 6 bodova
5.    Ljiljana Erceg, Vukovar, Čakovečka 155 - 6,5 bodova
6.    Maja Popadić, Osijek, Stanka Vraza 1 - 5 bodova
7.    Biljana Suman, Vukovar, Vatikanska 23 - 9,5 bodova
8.    Ljubica Virag, Vukovar, Domovinskog rata 42/23 - 3,75 bodova
9.    Domagoj Vitovski, Vukovar, Olajnica 1/16 - NIJE PRISTUPIO
10.    Dragana Vojnović, Vukovar, Kralja P. Svačića 25 - 5,5 bodova

Kandidati koji su ostvarili 5 i više bodova mogu pristupiti intervjuu koji će se provesti 27. ožujka 2012. (utorak), sa početkom u 9,00 sati, u Gradskoj upravi, dr. Franje Tuđmana 1, ured broj 14, II kat.

Član Povjerenstva
Danijela Stanković

Član Povjerenstva
Dragica Holoker-Radumilo

Član Povjerenstva
Domagoj Centner