Gradonačelnik Grada Vukovara Odlukom uređuje radno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Vukovara na dan 30. travnja 2012. povodom obilježavanja nadolazećeg Međunarodnog praznika rada.

ODLUKA