Protokolom je usuglašeno da gradonačelnik Vukovara Željko Sabo i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić 25. svibnja 2012. godine u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Mostara potpišu Sporazum o prijateljstvu i suradnji temeljem ranije donesenih odluka gradskih vijećnika dva navedena grada.

Potpisivanje Sporazuma obaviti će se u sklopu održavanja 10. Regionalne konferencije OWHC-a koja će se održati u Mostaru od 24. do 26. ovog mjeseca na temu „Perspektive u recikliranju nasljeđa" i „Mladi i nasljeđe".