Državna uprava zaštite i spašavanja povodom obilježavanjam 10-godišnjice žurnog broja 112 u RH u prostorijama županijske vjećnice upriličila je svečanost, na kojoj su ispred Grada Vukovara prisustvovali Načelnik i tajnik Stožera zaštite i spašavanja Marijan Pavliček i Branko Šekuljica.
Na svečanosti je u sklopu obilježavanja održana kratka prezentacija o postignućima Sustava 112 i posjet Županijskom centru 112.
Broj 112 je dostupan u svim državama Europske unije, koristi se kada su ugroženi ljudski životi i zdravlje ljudi, imovina i okoliš. Pozivi najedinstveni europski broj 112 su besplatni i u proteklih 10 godina koliko se koristi u RH broj je u potpunosti opravdao svoje uvođenje. Služba ŽC 112 Vukovar je posebno dala veliki doprinos na objedinjavanju svih žurnih službi na području županije i pokazao se veoma korisnim u žurnim situacijama.