Upravni odjel za društvene djelatnosti

Prvi larvicidni tretman kreće danas, 26. ožujka 2024. godine.

Donacijom Hrvatskog Caritasa otvorena proširena senzorna soba i prošieni kabineti.

Sugrađanima u potrebi osigurane su uskrsnice i prigodni poklon paketi.

Visina iznosa Vukovar svrstava u sami hrvatski vrh po povučenim sredstvima.

Na konferenciji za medije predstavljena je ovogodišnja mjera "Grad koji brine".

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/11) (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi gradonačelniku Grada Vukovara izvješće o svom radu.

Podsjetnik da ruska agresija na Ukrajinu još uvijek traje.

Odlična posjećenost i dobri poslovni rezultati Vukovarskog vodotornja.

Novi mural u središtu našega grada!

Grad Vukovar 13. godinu za redom organizira ovakvu vrstu proslave za svoje sugrađane.