Na temelju Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br.9/14) i Natječaja za dodjelu stipendija studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara i iz posebno prikupljenih sredstava (donacija), Klasa:604-01/17-01/1, Ur.Broj:2196/01-02-17-5 od 23. studenog 2017. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Vukovara utvrđuje Prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja:

- Odluka o deficitarnim zvanjima
- Odluka o dodjeli stipendije
- Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara
- Studenti koji su predali prijavnice/ne udovoljavaju kriterijima natječaja
- Studenti koji su predali prijavnice/ostvarili pravo na dodjelu državne stipendije.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici Grada Vukovara svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste.
Prigovor na Prijedlog liste podnosi se Gradonačelniku putem Upravnog tijela (čl. 19. stavak 3. i 4. Odluke).
Za sve eventualne upite i informacije možete se obratitit Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj telefona: 032/456-545.

Odluka gradonačelnika o deficitarnim zvanjima 2017.

Odluka gradonačelnika

Studenti koji ne udovoljavaju kriterijima za dodjelu stipendije za akademsku 2017./2018. godinu

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara

Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu državne stipendije