S ciljem pružanja podrške u osiguranju što kvalitetnije zdravstvene skrbi i pomoći Grad Vukovar je dao potporu u opremanju senzorne sobe pri Odjelu fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije NMB „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar.

Gradonačelnik Penava sa suradnicima, zamjenikom Filipom Sušcem i pročelnikom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Josipom Palošem, je danas, na Svjetski dan roditelja, obišao senzornu sobu te izrazio zadovoljstvo što Grad Vukovar, bez obzira što nije osnivač bolničkih ustanova, ima priliku pomoći.

"Posebno zadovoljstvo mi je danas ovdje vidjeti zadovoljne korisnike senzorne sobe te osmijehe na licima namjlađih, ali i njihovih roditelja. Također, sa zadovoljstvom smo podržali inicijativu roditelja i pomogli u opremanju sobe koja sa svojim sadržajima te kroz svakodnevni rad omogućava uspješnu terapiju djeci s motoričko-senzoričkim smetnjama. Siguran sam kako će senzorna soba ispunjavati svoju potpunu svrhu i biti na pomoć našim malim sugrađanima, ali i svima koji takvu zdravstvenu skrb potraže u vukovarskoj bolnici.", rekao je gradonačelnik Ivan Penava.

Ravnatelj NMB "Dr. Juraj Njavro" Vukovar Anto Blažanović istaknuo je važnost senzorne sobe za djecu. "Senzorna soba sa svim svojim sadržajima, loptama, igračkama, njihaljkama, taktilnim i senzornim igračkama, velika je pomoć u razvoju najmlađih te se u njoj postižu nevjerojatni rezultati. Soba je živo tkivo, mijenja se i uvijek zahtjeva nove principe, načine i sredstva, stoga zahvaljujemo Gradu Vukovaru na donaciji i pomoći u opremanju sobe.", rekao je ravnatelj Blažanović.

Gabrijela Balaško čije je dijete korisnik senzorne sobe istaknula je zadovoljstvo senzornom sobom, ali i brojnim drugim sadržajima za djecu u Vukovaru.

Opremanje sobe Grad Vukovar pomogao je s 2.700,00 eura.