U srijedu 07. i u petak 09. lipnja u vremenu od 20:00 do 23:30h Veterinarska stanica Vukovar obavljati će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara. 

U srijedu će se tretman vršiti na području Borova naselja, Lipovače, Lušca, Adice i Priljeva, a u petak na području centra grada, Adice, Sotina, Mitnice, Sajmišta i Vučedola.