Grad Vukovar započinje s radovima na uređenju Vukovarske ade kako bi i ovo ljeto građani mogli uživati blagodati našeg poznatog javnog vodnog dobra.

Radovi će se obavljati u razdoblju od 21.6.-29.6. te stoga pozivamo sve građane da do tada uklone svu pokretnu imovinu (ograde, šatore i sl.), koju su (p)ostavili na području ade.

Ukoliko se imovina ne ukloni do navedenog datuma  ista će se ukloniti u suradnji s lokalnom komunalnom tvrtkom sukladno uvjetima i obvezama koje Grad Vukovar ima prema dobivenoj suglasnosti od strane Hrvatskih voda.

Podsjećamo na Pravila korištenja javnog vodnog dobra vukovarske Male ade (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj (9/22).

Grad Vukovar je i za ovu godinu osigurao besplatni prijevoz na Vukovarsku adu u ljetnim mjesecima koji su pred nama!

Veselimo se još jednom ljetu na Vukovarskoj adi!