19. i 20. lipnja 2023. godine u vremenu od 20:00 do 23:30 sata Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. obavljati će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara prema sljedećem rasporedu:

19. lipnja - centar grada, Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol

20. lipnja -  Borovo naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

 

Dodatni tretmani obavljati će se i 21., 22. i 23. lipnja na području centra grada uz Dunavsku šetnicu, od Crkve sv. Filipa i Jakova do Luke Vukovar te uz šetnicu uz Vuku prema sljedećem rasporedu:
 
21. lipnja - od 20:00 do 21:00h
22. lipnja - od 05:30 do 06:30h
23. lipnja - od 05:30 do 06:30h