I ove godine Grad Vukovar pravovremeno započinje s provođenjem mjera suzbijanja komaraca na području Vukovara.

Sukladno programu dezinsekcije u 2024. godini predviđeno je 13 larvicidnih tretiranja komaraca kojima se umanjuje mogućnost njihova razvoja i razmnožavanja te je predviđeno 6 adulticidnih tretiranja sa zemlje i 2 adulticidna tretmana iz zraka koji se izvode sukladno preporukama Veterinarske stanice Vukovar.

Prvi larvicidni tretman kreće danas, 26. ožujka 2024. godine.

Za dezinsekciju komaraca Grad Vukovar je za 2024. godinu u svome proračunu osigurao 210.500 eura (s PDV-om).

Grad Vukovar svake godine ovoj problematici pristupa sustavno i pravovremeno kako bi se ovaj sezonski problem suzbio i kako bi građani mogli u ljetnim danima ugodno boraviti na otvorenome.