Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. prosinca 2019. godine, dana 24. prosinca 2019.g. , iz Državnog proračuna doznačena su sredstva na račun Grada Vukovara u iznosu od 155.426,26 kn za ublažavanje i otklanjanje posljedica prirodne nepogode za štete u poljoprivredi.

Isplata oštećenicima  na području grada Vukovara  isplaćena je sukladno dostavljenom rasporedu od strane Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Također obavještavamo sve građane koji su prijavili štetu na građevinskim objektima ili na automobilima da za iste štete neće biti isplate, budući je Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (članak 20, stavak 4., točka 7.) propisano  da se sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljujuza štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine“.