Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  Republike Hrvatske prihvatilo je kao uspješnu prijavu Grada Vukovara na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Vukovar i okolne općine imati na raspolaganju financijska sredstva za realizaciju strateških projekata.  Naime, Ministarstvo je izvršilo pregled i provjeru prihvatljivosti prijave Grada Vukovar od 23. veljače 2023. te je utvrđeno kako su ispunjeni svi uvjeti, odnosno kriteriji prihvatljivosti definirani Pozivom. 
Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 681,28 milijuna eura. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Vukovar s Gradom Vukovarom kao gradom središtem te općinama Lovas, Bogdanovci, Tovarnik, Tompojevci i Trpinja kao sastavnicama, uspostavljeno je u prosincu 2021.   
Prijavi je prethodila izrada Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar usvojena od strane Koordinacijskog i Partnerskog vijeća koja je preduvjet svih ulaganja kroz ITU mehanizam.