Temeljem točke 11. stavka 2. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi u 2023. godini, KLASA: 320-10/23-01/2, URBROJ: 2196-1-02-23-4 od 12. travnja 2023., zatvara se Javni poziv zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva. Nakon konačne procjene podnesenih zahtjeva od strane Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2023. godini, podnositeljima zahtjeva kojima se neće odobriti bespovratna potpora zbog iskorištenja proračunskih sredstava i podnositeljima zahtjeva koji nisu prošli administrativnu provjeru, nadležni Upravni odjel dostaviti će pisanu obavijest o istome.


ODLUKA O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA