Danas je u Zagrebu održano svečano uručenje Odluka o odabiru područja za provedbu ITU mehanizma te je u ime Grada Vukovara Odluku preuzela pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić. Odluku je pročelnici uručio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.

Grad Vukovar jedan je od 22 hrvatska grada u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam), a odlukom je utvrđeno urbano područje Vukovar, kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Urbano područje predstavlja jednu cjelinu okupljenu oko pokretača urbanog razvoja grada Vukovara, a u ovom slučaju urbano područje čini Grad Vukovar te Općine Lovas, Tovarnik, Bogdanovci, Tompojevci i Trpinja.

Ulazak Vukovara u ITU mehanizam jedan je od velikih koraka Vukovara u razvojnom smislu jer je osnovni cilj ITU mehanizama ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskoj razvoja. Aktivnosti koje će se provoditi doprinijeti će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike na području Vukovara te unaprjeđenju njegove kulturne baštine.

Dugoročni cilj projekata financiranih kroz ITU mehanizam je doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Vukovara i unaprjeđenju kvalitete života građana. Spektar prihvatljivog ulaganja odnosi se na brownfield ulaganja, investicije u kulturnu baštinu, energetsku učinkovitost, urbanu mobilnost, održiv turizam, poduzetništvo i drugo. Za gradove je to jedinstvena prilika da integriraju svoja ulaganja i ostvare planiranu razvojnu viziju, što će Grad Vukovar i činiti u narednom razdoblju.

Nakon uručenja Odluke o odabiru ITU područja, slijedi izrada i potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma.