Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić danas je na konferenciji za medije održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara javnost upoznala s novom mjerom Grada Vukovara - bespovratnim potporama u turizmu.

Naime, Grad Vukovar u petak 24. studenog 2023. godine objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u svrhu podizanja kvalitete turističke ponude na području grada Vukovara.

Pročelnica Bilić pojasnila je kako se bespovratne potpore dodjeljuju za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. godini, a za ovu svrhu u proračunu Grada Vukovara osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 66.362,00 eura.

Korisnici bespovratne potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva - trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti koji su Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva, a bave se djelatnošću iz područja i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vukovara.

Prihvatljivi korisnici su:

- oni koji obavljaju djelatnost iz područja turizma na području grada Vukovara

- ukoliko korisnik obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan područja grada Vukovara, potpora se može koristiti samo za djelatnost iz područja turizma na području grada Vukovara organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo

Iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 70% prihvatljivih troškova a maksimalno do 2.500,00 eura, dok je minimalni iznos 200,00 eura.

Kako nadalje pojašnjava pročelnica Bilić, u okviru javnog poziva predviđene su 3 mjere kako slijedi:

MJERA 1: Marketinške aktivnosti (fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata, izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata, izrada i održavanje web stranice za poslovanje u turizmu, nabava softvera za vođenje smještaja (booking i sl. ), oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama, izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke...), certifikat za smještajne objekte (eko certifikati), kupnja stručne literature, edukacije vezane za poslovanje u turizmu, sudjelovanje na sajmovima u svrhu promocije, ostale promidžbene mogućnosti koje pomažu promociji smještajnih objekata).

MJERA 2: Opremanje i uređenje smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja (obnova, rekonstrukcija i opremanje smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda (interijer), uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja – bazeni, saune, jacuzzi, dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu i sl., trošak hortikulturnog uređenja okoliša, odnosno manji građevinski i zemljani radovi, trošak izrade studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije)

MJERA 3: Razvoj aktivnih oblika turizma (kupnja bicikala, električnih bicikala, biciklističke opreme, romobila, električnih romobila i druge ekološki prihvatljive opreme koja služi za razvoj aktivnih oblika turizma)

Javni poziv bit će otvoren od 24. studenog do utroška proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 66.362,00 eura, a najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu razmatrati će se prema redoslijedu zaprimanja te se tim redoslijedom odobravaju do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je priložena sva potrebna dokumentacija.

Naposljetku, pročelnica Bilić ističe kako smatra da će mjera biti prepoznata, jer je samo ove godine na području Vukovara otvoreno 22 nova smještajna objekta. "Ovim pozivom smo htjeli sufinancirati razne aktivnosti jer znamo da gosti koji dolaze u Vukovar, uz smještajne objekte i mjesto gdje će prenoćiti, nerijetko traže i razne druge aktivnosti. Putem ove mjere vjerujem kako ćemo pomoći u realizaciji i nabavci svega potrebnoga, a kako bi naposljetku gosti otišli s najljepšim uspomenama iz našeg grada u kojemu se zaista može vidjeti puno toga.", zaključila je Bilić.