Grad Vukovar u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao i prijašnjih godina raspisao je natječaj za posao u Javnim radovima – Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara . Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i otvoren od 05. do 12. travnja 2017. godine.
Planirani početak rada je 24. travnja 2017. godine te će program Javnog rada trajati 6 mjeseci.