Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava s direktorom tvrtke Planum građenje d.o.o. Đurom Bamburaćem potpisao je Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju pješačke staze u Ulici Vijeća Europe u Vukovaru.

Ugovorna cijena radova iznosi 772.638,38 kuna s PDV-om, a rok završetka radova je 3 mjeseca od uvođenja Ugovaratelja u posao. Projektom je predviđena pješačka staza koja se izvodi na desnoj strani ulice od kč.br. 208b do kč.br. 274.
Predviđa se izgradnja pješačkih staza širine min. 1,5 m, obrubljenih betonskim rubnjacima te je projektirana je s asfaltnim zastorom, a ukupne je duljine 1246,99 m.
„S ovim ćemo nogostupom pješacima koji su se do sada kretali kolnikom kojim su prometovala osobna vozila omogućiti značajno sigurnije kretanje," rekao je gradonačelnik Penava posebno se zahvaljujući Ministarstvu unutarnjih poslova koje već duži niz godina raspisuje natječaj namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a kojemu je cilj sanacija kritičnih mjesta kako bi se smanjio broj prometnih nesreća te povećala sigurnost kretanja na istima.

Ovaj je projekt Grada Vukovara prošao na natječaju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za 2018. godinu te ga Ministarstvo unutarnjih poslova financira temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji opasnog mjesta i to do iznosa od 542.323,17 kuna.

„Riječ je o već trećem u nizu projekata koji je financiran na ovakav način i to zahvaljujući ne samo MUP-u nego i djelatnicima gradske uprave koji pišu kvalitetne projekte koji tada uspješno prolaze na natječajima," dodao je gradonačelnik Penava podsjećajući na križanje ulica Petra Preradovića, Vatroslava Lisinskog, Vijeća Europe i Duge ulice, popularno zvano „S krivina", te križanje ulica Sajmište i Duge čija je sanacija također financirana na ovakav način.

„Ovo je izuzetno dobar primjer smislene, dobre i kvalitetne suradnje između nacionalne i lokalne razine vlasti. Izvođač radova je također naš dugogodišnji pouzdani partner te s optimizmom možemo gledati na predstojeći period. Vjerujem kako će radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme, a na zadovoljstvo svih sudionika projekta, posebice građana koji žive u tome dijelu grada," poručio je gradonačelnik Penava.

Ispred MUP-a će potpisivanju ugovora nazočio je Dražen Pešić, službenik Odjela za sigurnost cestovnog prometa u PU Vukovarsko-srijemskoj.