Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava s članom uprave tvrtke Osijek-Koteks d.o.o. Markom Tadićem potpisao je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji atletske staze s popratnim sadržajima.

Vrijednost Ugovora iznosi 2.495.784,57 kn (bez PDV-a) odnosno 3.119.730,71 kn (s PDV om).
U planu je u sklopu nogometnog kompleksa na adresi 204. vukovarske brigade 56 u Vukovaru rekonstruirati postojeću atletsku stazu u sklopu koje će se nalaziti i dva pjeskolova za skok u dalj, zaletište za skok u vis/motka, kao i zaletišta za bacanje koplja, kugle i diska i stipl – vodena prepreka.
Nakon završetka radova grad Vukovar dobit će atletski stadion koji će zadovoljavati norme za održavanje atletskih natjecanja po svjetskim standardima.

„Sukladno Strategiji razvoja sporta u gradu Vukovaru od početka smo komunicirali kako nam je, što se tiče sportske aktivnosti, najvažnija ona naših najmlađih sugrađana i to u smislu zdravog razvoja djeteta kroz bavljenje sportom te razvijanja zdravih životnih navika. Također, jednako nam je važan i rekreativni sport građana. Drago nam je kad imamo vrhunske sportaše, no profesionalni sport je ipak u drugom planu. Stoga nam je ovaj objekt jako važan te smo se i odlučili na njega jer smo procijenili kako gradu nedostaje sportski sadržaj upravo ovoga tipa, a koji će građanima biti otvoren 24 sata dnevno 365 dana godišnje. Šetača i trkača u gradu ima zaista značajan broj, a dovršetkom ovoga projekta imat će mjesto na kojemu će moći sigurno i ugodno upražnjavati svoje treninge i rekreaciju na ravnoj i fleksibilnoj površini, s gradskom rasvjetom i to u svim vremenskim uvjetima," rekao je gradonačelnik Penava naglašavajući kako je to do sada bilo teško izvodivo jer su se sportske aktivnosti i rekreacija trkača odvijali na neprilagođenim i neosvijetljenim površinama što je sigurnosni problem posebno u zimskome periodu.
„Ako se na novoj atletskoj stazi pokaže nova vukovarska atletska zvijezda time će naše zadovoljstvo biti veće," poručio je gradonačelnik Penava.

Partner Gradu Vukovaru na ovom projektu je Hrvatski atletski savez koji sufinancira izradu projektne dokumentacije kao i postavljanjem završnog sloja atletske staze i nabavu opreme za borilišta.

Također, partner Gradu Vukovaru je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji osigurava sredstva za provedbu Ugovora.

„Planirana su sredstva, od 3,5 milijuna kuna, određena još 17. studenog prošle godine, no Grad Vukovar morao je provesti opsežan i precizan posao javne nabave. U ulozi odgovorne osobe Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali i osobno, borac sam za mlade i pozitivnu, otvorenu, suvremenu i europsku viziju grada Vukovara," istaknula je Ljiljana Blažević, predsjednica Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Radovi obuhvaćaju pripremne, zemljane, asfalterske i betonske radove, završne obloge, oborinsku kanalizaciju, pjeskolove, stipl jamu i opremu. Za provedbu navedenih radova biti će potrebno asfaltiranje i postavljanje završne obloge na ukupno 5.000,00 m2 površine.

„Rok izvođenja je dva mjeseca od trenutka uvođenja, a mi ćemo to zasigurno napraviti u roku ili prije jer danas se mora raditi brzo i učinkovito. Veselimo se da smo dobili još jedan posao u gradu Vukovaru koji ćemo nastojati odraditi što kvalitetnije," rekao je član uprave tvrtke Osijek-Koteks d.o.o. Marko Tadić.

Nakon provedbe navedenog projekta u planu je urediti i ostali nogometno-atletski kompleks koji obuhvaća izgradnju klupskih svlačionica i prostorija, izgradnju tribina, izgradnju ograde oko cjelokupnog kompleksa, izgradnju parkirališta, pješačkih staza, javne rasvjete i krajobraznog uređenja za što su osigurana sredstva u Intervencijskom planu grada Vukovara u ukupnom iznosu od 4 milijuna kuna.