Grad Vukovar u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje putem mjere Javni radovi zaposlio je 15 osoba putem programa Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara.

Program Javnog rada traje 6 mjeseci u razdoblju od 23. svibnja 2022. do 22. studenog 2022. godine. Zaposlenje 6 osoba u iznosu od 100% financirano je od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 9 osoba 50% financira Zavod, a 50% Grad Vukovar.

Djelatnici programa Javnih radova radit će na uređenju okoliša na području grada Vukovara. Ukupna vrijednost programa Javni radovi iznosi 462.235,00 kuna.

„Već dugi niz godina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje uspješno provodimo ovu mjeru na dobrobit cjelokupne zajednice. Namjena programa je prije svega pomoći sugrađanima koji trenutno nailaze na izazove na tržištu rada, a u konačnici na taj način zajedno činimo naš grad još ljepšim mjestom za život. Vjerujem kako ćemo u 6 mjeseci koji su pred nama uspješno surađivati te kako će zaposleni na ovaj način biti zadovoljni i kroz svoj doprinos koji daju ljepšem i funkcionalnijem Vukovaru.“, rekao je gradonačelnik Penava.

Predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar, Jasna Kolar, navela je kako je posljednjih 5 godina 325 osoba uključeno u javni rad. „Javne radove kao program društveno korisnog rada koji pokreću jedinice lokalne samoupravi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodimo već dugi niz godina. Programi su usmjereni na područje socijalne skrbi, edukacije, zaštite okoliša i komunalnih radova, a Grad Vukovar je i ove godine pokrio sva ova područja. Drago mi je da i ove godine, iako s nešto malo manjim brojem, nastavljamo realizirati ovaj program.“