Vukovar će dobiti novu biciklističku stazu zahvaljujući dobrom planiranju putem kojega su osigurana sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Naime, Grad Vukovar se prijavio na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina putem kojeg će se od kružnog toka na raskrižju ulica Priljevo i Kudeljarska, Vinkovačkom cestom do izlaza iz Vukovara, dionicom kojom prometuje velik broj teretnih vozila, izgraditi biciklistička infrastruktura koja će znatno povećati sigurnost biciklista te doprinijeti razvoju cikloturizma.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava pojasnio je kako će se u uz biciklističku stazu posaditi i  novi drvored koji će sa značajnim brojem stabala doprinijeti zelenoj tranziciji, ekološkoj održivosti i zaustavljanju klimatskim promjenama.

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac dodao je kako će izgradnjom ovog dijela biciklističke staze Grad Vukovar izvršiti obaveze koje su sastavni dio ITU mehanizma, a kojom će se Vukovar povezati s obližnjim mjestom Bršadinom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 482.068,20 eura s PDV-om koji će se sredstvima FZOEU-a sufinancirat sa 72,60%.