Radovi na dogradnji Osječke ulice završeni su u predviđenom roku te je ona, a što do sada nije bila - spojena s državnom cestom D2, odnosno Ulicom bana Josipa Jelačića čime je osigurano bolje i sigurnije prometovanje ovog dijela naselja, osiguran je lakši pristup Domu za starije i nemoćne te sigurniji i pregledniji pristup sadašnjim te budućim trgovačkim centrima kao i smještajnim objektima u blizini.

Izgrađena je nova cesta, nogostupi, javna rasvjeta, oborinska kanalizacija, horizontalna i vertikalna signalizacija te telekomunikacijska mreža.

Ulicu su sa suradnicima i izvođačima radova obišli gradonačelnik Ivan Penava i zamjenik Filip Sušac.

"Radovi na Osječkoj ulici završeni su u roku te siguran sam na zadovoljstvo građana ovog dijela grada jer je olakšan pristup objektima u okruženju, a cilj nam je bio stvoriti i pretpostavke za nove poslovne objekte i trgovački centar koji je u izgradnji. U gradskoj četvrti Mitnica živi veliki broj ljudi stoga je bitno osigurati uvjete za kvalitetu života i ovog dijela grada te vjerujem kako ova četvrt postaje sve poželjnije mjesto za stanovanje.", između ostaloga je rekao Penava.

Vrijednost radova s PDV-om iznosi 205.152,55 eura, a izvođač radova je tvrtka Cestorad d.d.

Projekt je sufinanciran od strane Fonda za razvoj i obnovu grada Vukovara u iznosu od 132.722,80 eura i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 35.600,00 eura.  

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig zahvalio je izvođačima radova te po pitanju ulaganja u gradsku četvrt Mitnica pojasnio je kako su u tijeku i radovi na sanaciji dijela Ulice Josipe Kozarca. Kako navodi pročelnik Čulig, biti će sanirana i Zagrebačka ulica na koju će sada utjecati radovi na izgradnji trgovačkog centra na Mitnici te se nastavljaju radovi na spoju Ulice Široki put i Čvorkovac.