Uz postojeće polupodzemne spremnike za otpad na području grada Vukovara postavljeni su i polupodzemni spremnici za biootpad.

Naime, u prethodnom razdoblju Grad Vukovar je putem javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu komunalne opreme osigurao 55 polupodzemnih spremnika – 40 za biootpad te spremnike za otpadni papir, PET/MET i staklo. Projekt je vrijednosti 133.043,00 eura s PDV-om, a u iznosu od 80% sufinanciran je sredstvima FZOEU.

Ugradnjom gore navedenih spremnika sada je u potpunosti kompletiran sustav odvojenog prikupljanja otpada za višestambene zgrade.

Ukupno je na području Vukovara do sada ugrađeno 145 polupodzemnih spremnika, a u budućem periodu se planira postavljanje još nekoliko zelenih otoka, sukladno potrebama građana.

Građane obavještavamo kako se spremnici za biootopad otključavaju pomoću istog ključa koji posjeduju za spremnik s miješanim komunalnim otpadom te ovim putem apeliramo na propisno odlaganje i razvrstavanje otpada, a kako bi svi zajedno na taj način naš grad učinili još ljepšim i uređenijim.