Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Modernizacija pruge Vinkovci-Vukovar znači njezinu nadogradnju, elektrifikaciju i obnovu.

Odluke se primjenjuju od 01. listopada 2021. godine.

Besplatna radionica održat će se 22. rujna u 17:00 sati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke.

Sanirana je javna rasvjeta u Ulici dr. Ante Starčevića te dijelu ulica Kolodvorska i Jana Bate.

Grad Vukovar ulaže u povećanje sigurnosti svih sudionika prometa.

Novi skate park rezultat je suradnje Grada Vukovara i vukovarske mladeži. 

Grad Vukovar proveo je opsežne radove sa svrhom sanacije ulica u prigradskom naselju Sotin.

Grad Vukovar nastavlja pojačano investicijsko ulaganje u gradsku četvrt Sajmište.

Ovim projektom uljepšana je i sadržajno obogaćena gradska četvrt Sajmište.

Pri završetku su radovi na izgradnji novog skate parka na Olajnici.