Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Grad Vukovar je posredstvom gradske tvrtke Komunalac d.o.o. osigurao korištenje usluge pametnog parkinga u 1. zoni naplate parkiranja.  U suradnji s A1 Hrvatska, koja nudi vrhunsku tehnologiju i krajnja rješenja, u Vukovaru je ugrađen sustav pametnog parkiranja koji obuhvaća 121 autonomni, bežični parking senzor i informativne LED zaslone povezane A1 NB IoT mrežom.

U gradskoj vijećnici Grada Vukovara održana je završna konferencija EU projekta „Priprema dokumentacije za rekonstrukciju zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjenu u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

U Adici, jednom od omiljenih okupljališta građana grada Vukovara, održana je završna konferencija EU projekta naziva „Priprema tehničke dokumentacije za projekt Adica“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava zajedno sa suradnicima obišao je radove na rekonstrukciji atletske staze na središnjem gradskom stadionu u Vukovaru.

S obzirom da je na području Vukovara primijećen trend nepropisnog odlaganja otpada tijekom večernjih sati, kao i preko vikenda, izvan lokacija predviđenih za tu namjenu, Grad Vukovar je u suradnji s gradskom tvrtkom Komunalac d.o.o. uveo dodatne kontrole kako bi se ovaj problem uspješno riješio.

Gradska tvrtka Tehnostan d.o.o. od svibnja je vlasnik novog službenog vozila, električnog automobila Renault Zoe za čije punjenje se električna energija dobiva iz fotonaponske elektrane postavljene na krovu upravne zgrade, što u konačnici čini znatnu uštedu.

U gradskoj vijećnici Grada Vukovara upriličeno je potpisivanje Ugovora za tri projekta izgradnje i sanacije javne rasvjete na području grada Vukovara.

Nastavljaju se brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu Grada Vukovara, a ovoga puta radovi su obuhvatili područje Vijenca Ruđera Boškovića u gradskoj četvrti Borovo Naselje.

Temeljem čl. 51. st. 1. toč. 1. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) te čl. 34. i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) komunalni redar Grada Vukovara d o n o s i Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku uklanjanja ruševine sa k.č. 301, broj. zk. ul. 392 k.o. Sotin.