Gradski muzej Vukovar i Hrvatski dom Vukovar organizirali su program za sve ljubitelje glazbe. Ansambl ARS LONGA nastupa u subotu, 15. lipnja 2024. godine u 19.30 h u MRAMORNOJ DVORANI Gradskog muzeja Vukovar.

U svom programu ansambl Ars longa istražuje vjernost naslijeđu baroknih majstora europskog prostora uz istovremeno više ili manje suptilno koketiranje s inovacijama koje je ansambl prepoznao kao važan element u razvoju baroknog stila, a prepoznaju se i u odabranim skladbama.

Ansambl je nastao kao rezultat nastojanja profesionalnih glazbenika da povežu ljubav prema komornom muziciranju s ljubavlju prema glazbi 18. stoljeća, jednog od najbogatijih i najraznolikijih u povijesti glazbe.

Sastav:
Monika Cerovčec, sopran
Ana Benić, barokna flauta
Stjepan Nodilo, barokna oboa i blokflaute
Lea Sušanj Lujo, barokno violončelo
Linda Mravunac Fabijanić, čembalo

- Program se održava uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Ulaz: SLOBODAN.Vaš GMV