POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/20-01/9
URBROJ:2196/01-7-20-10
Vukovar, 10. srpnja 2020.

Nakon testiranja koje je održano dana 10. srpnja 2020. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, utvrđuje sljedeću:RANG - LISTU KANDIDATA prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:


1. Katarina Pejak - 22,7 bodovaPredsjednik Povjerenstva
Branko Knežević