POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
OGLASA ZA PRIJEM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/22-01/12
URBROJ: 2196-1-22-10
Vukovar, 09. rujna 2022. godine


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 12/19),
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu radno mjesto viši stručni suradnik za sport i branitelje (1 izvršitelj/ica), u Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, na određeno vrijeme, do povratka službenice s porodiljnog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, dana 26. kolovoza 2022. godine, na službenoj web stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:
1. KRISTINA BOŽIĆ
2. IRENA GRADEČAK


II.

Pisano testiranje održat će se u gradskoj vijećnici Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, dana 19. rujna (ponedjeljak) 2022. godine s početkom u 09:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na Oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 0 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

III.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10:15 sati, istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima, koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

IV.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Grada Vukovara i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.Predsjednica Povjerenstva:
Kristina Bilić, dipl. iur.