GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA:112-02/23-01/8
URBROJ:2196-1-7-23-17
Vukovar, 28. studenog 2023.

Nakon testiranja koje je održano dana 28. studenog 2023. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

RANG - LISTU KANDIDATA

prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:

1. Aleksandar Milović – 17,5 bodova
2. Srđan Milaković – 17 bodova
3. Ivana Hegeduš – 16,5 bodova

Povjerenstvo
za provedbu natječaja