R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/23-01/10
URBROJ: 2196-1-23-14
Vukovar, 11. prosinca 2023.

RANG LISTA

kandidata prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme,
u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti,
na radno mjesto Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto- Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, utvrdilo je rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1. DARIO HEGEDUŠ-19,5 bodova
2. DINKA FELGER HNATKO-18,5 bodova
3. DOMAGOJ IVANKOVIĆ-12,5 bodova.

Predsjednik Povjerenstva
Dalibor Žigić