POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU
KLASA:112-02/23-01/9
URBROJ:2196-1-1-23-14
Vukovara, 12. prosinca 2023.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, spremač, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 141/2023., dana 24. studenog 2023. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

Na pisanom testiranju održanom 12. prosinca 2023. godine u 8,00 sati, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:
1. Nada Vukojević 10 bodova
2. Dorica Grbić 8,5 bodova
3. Ljubica Nikolić 9,5 bodova
4. Vedrana Duvnjak 8,5 bodova

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja za prijam u službu 12. prosinca 2023., s početkom u 9:00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, gradska vijećnica.
Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Povjerenstvo za provedbu natječaja