KLASA:112-02/24-01/4
URBROJ:2196-1-7-24-10
Vukovar, 20. veljače 2024.

Nakon testiranja koje je održano dana 20. veljače 2024. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Viši referent za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

RANG - LISTU KANDIDATA

prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:

1. Vanja Suman – 14 bodova

Povjerenstvo
za provedbu natječaja