R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/23-01/5
URBROJ:2196-1-24-32
Vukovar, 09. travnja 2024.

Sukladno odredbama članka 20.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci , uz probni rad od dva (2) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjelu za društvene djelatnosti na radno mjesto- Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – IV, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, na službenim stranicama Grada Vukovara i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje

OBAVIJEST

o rezultatima pisanog testiranja - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci (uz probni rad od 2 mjeseca), na radno mjesto - Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – IV“

Na pisanom testiranju održanom 09. travnja 2024. godine, od ukupno 10 bodova, kandidati su ostvarili sljedeći rezultat:

1. IVANA BREŽNJAK - 10 bodova.
2. MIRELA HUDAK ĐURIĆ 7,5 bodova.
3. NIKOLINA BLAŠKOVIĆ - 7 bodova.
4. TATJANA ČORAK – 3 boda.

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona, kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu Natječaja, dana 09. travnja 2024., s početkom u 11,30 sati, u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, ured broj 18 (II. kat).

Slijedom gore navedenog, razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. IVANA BREŽNJAK
2. MIRELA HUDAK ĐURIĆ
3. NIKOLINA BLAŠKOVIĆ

Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

Predsjednik Povjerenstva
Siniša Mitrović