Natječaji

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. godine radi upravljanja aktivnostima u okviru projekata obuhvaćenih Intervencijskim planom Grada Vukovara, na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata (1 izvršitelj/ica), u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, uz probni rad od 2 mjeseca, objavljenog dana 27. rujna 2021. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj Internet stranici Grada Vukovara

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo na radno mjesto Administrativni referent (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, objavljenog dana 27. rujna 2021. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav na temelju odredbe članka 18. stavka 1. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 4/21) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav (KLASA: 944-01/21-01/17, URBROJ: 2196/01-02-21-1 od 22. rujna 2021. godine)

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru...

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, Grada Vukovara raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme...

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5/20), Zaključka KLASA: 372-03/21-01/2, URBROJ: 2196/01-02-21-13 od 26.08.2021.g. i Odluke KLASA: 372-03/21-01/2, URBROJ: 2196/01-02-21-14 od 26.08.2021.g. gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

Grad Vukovar objavljuje natječaj za zakup poslovnih prostora na Gradskoj tržnici Vukovar. Rok za podnošenje ponuda istječe 13. rujna 2021. godine.

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje natječaj za obavljanje poslova  POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE (m/ž) - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2022. godine