Natječaji

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

(pisano testiranje i intervju)

N A T J E Č A J za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 – uredba i 96/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu raspisuje

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4-18-uredba i 96/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika Grada Vukovara, raspisuje

Natječaj za obavljanje poslova: Odgojitelj (m/ž): − jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2020. ili do povratka na rad privremeno nenazočne radnice.

Natječaj za obavljanje poslova: stručni suradnik - psiholog (m/ž): − jedan (1) izvršitelj za rad na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do kraja provedbe projekta, odnosno do 26.12.2022. godine

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario slijedeći broj bodova:

Na pisanom testiranju, održanom dana 7. veljače 2020. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto Savjetnik za uređenje zelenih javnih površina (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca...

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto: Administrativni tajnik za gospodarstvo, za obavljanje poslova: asistent voditelja na upravljanju projektima: Panona net i VukovART – luka umjetnosti