Natječaji

Natječaj za učitelja/cu gitare

Natječaj za učitelja/cu suvremenog plesa

Natječaj za učitelja/cu flaute

Natječaj za radno mjesto domara/rke

Natječaj za učitelja/cu violine

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za energetsku učinkovitost – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme, , u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja/ice projekta „Pokloni mi osmijeh IV“.

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme, u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto Administrativni tajnik za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh IV“.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu ITU mehanizma