Natječaji

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Natječaj za radno mjesto učitelja/ce violine

OŠ BLAGE ZADRE, Natječaj, stručni suradnik pedagog/inja

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vukovar

OŠ ANTUNA BAUERA, NATJEČAJ - učitelj/ica rusinskog jezika

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj, odgojitelj/ica

Učitelj informatike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Vukovaru, uz probni rad...

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5/20) i Odluke KLASA: 372-08/22-01/6, URBROJ: 2196-1-02-22-2 od 27. listopada 2022., gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  N A T J E Č A J  za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR - Natječaj za prijam u radni odnos

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa rodiljnog dopusta, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću  RANG - LISTU KANDIDATA

Objavljen je natječaj za zakup poslovnih prostora na Gradskoj tržnici Vukovar. Rok za prijavu na natječaj je do 12. studenog 2022. godine.