Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u poduzetništvu za 2022. godinu da se prijave na Drugi javni poziv. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2021. (od 1. rujna) i 2022. godini. Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 1.000,00 kuna. Maksimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn.

Korisnici kojima je odobrena potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-03/1; URBROJ: 2196-1-02-22-1) od 11. srpnja 2022.g. nisu prihvatljivi korisnici.

Javni poziv je otvoren od 9. prosinca 2022.g. do utroška proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn, a najkasnije do 16. prosinca 2022. godine.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (1. kat, ured 5).


DRUGI JAVNI POZIV

Obrazac zahtjeva
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Tablični prikaz troškova