Pozivi

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16) i Odluke KLASA: 372-03/19-01/13, URBROJ: 2196/01-02-19-3 od 14. listopada 2019., gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Na temelju članka 4. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar Gradskog vijeća Grada Vukovara od dana 29. veljače 2016. godine (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 2/16) VURA d.o.o., Vukovar (u daljnjem tekstu: Provoditelj programa) objavljuje

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18 ) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-19-29 od 28. svibnja 2019. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 10. rujna Javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i sedam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g. i 8. veljače 2019. godine.

Slobodni poslovni prostori: PP18 (36,19m2), PP19 (75,29m2), PP20 (38,62m2)

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2019. godine.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 8/14) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje