Do sada je u ulici Najpar bašće, Šarengradska i Lovaska sanirano 345 m' vodovodne mreže s priključcima i hidrantima. Započeli su radovi na sanaciji – održavanju vodoopskrbnog cjevovoda 350 m' u Našičkoj ulici.

Izvođač radova: Vodovod grada Vukovara d.o.o.

PJ Vodovodna mreža