Gradski muzej Vukovar

pic 01Dana 22. listopada 2014. godine u Gradskom muzeju Vukovar održana je terenska nastava za učenike 5. razreda osnovne škole Nikole Andrića i osnovne škole Dragutina Tadijanovića.

pic 01U Galeriji Oranžeriji Gradskog muzeja Vukovar dana 10. listopada 2014. godine otvorena je izložba akademskog kipara Nikole Vrljića CIRKUS.

pic 01U Gradskom muzeju Vukovar i Dvorcu Eltz obilježen Korejski nacionalni dan 9.10.2014.

pic 01Na drugoj večeri 16. vukovarskog festivala komorne glazbe održanoj 1. listopada 2014. godine u Mramornoj dvorani dvorca Eltz predstavljeni su mladi talenti Kristina Hegeduš i Lara Saliba te Zagrebački kvartet fagota.

pic 01Dana 29. rujna 2014. godine djelatnici Gradskog muzeja Varaždin posjetili su vukovarske kolege muzealce i novi stalni postav Gradskog muzeja Vukovar. Donijeli su donaciju fotografija Vukovarca gospodina Željka Kolberta na kojima se nalazi Vukovar 1. polovice 20. stoljeća.

pic 01Dana 25. rujna 2014. godine u Mramornoj dvorani dvorca Eltz promoviran je zbornik Demografija u Hrvatskoj povodom 50 godina znanstvenog rada akademkinje i sveučilišne profesorice Alice Wertheimer Baletić.

pic 01Dana 18. rujna 2014. godine u Galeriji Oranžeriji Gradskog muzeja Vukovar otvorena je izložba Domaći krajolici – Hrvatska u Europi nizozemskog fotografa Berta Teunissena.

pic 01Dana 18. rujna 2014. godine nakon što su obišli arheološki lokalitet Vučedol i trenutna istraživanja na istome učenici 5. i 6. razreda O.Š. Siniše Glavaševića posjetili su Gradski muzej Vukovar.

pic 01Dana 9. rujna 2014. godine djelatnici Gradskog muzeja Vukovar obišli su kolege na arheološkom lokalitetu Vučedol gdje se sustavno provode arheološka istraživanja još od 1984. godine.

pic 01Prije početka nove školske godine u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića dana 2. rujna 2014. godine održan je Aktiv ravnatelja vukovarskih osnovnih škola na kojem je sudjelovao i Gradski muzej Vukovar.