Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara sazvao 11. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara za 19. prosinca 2011. (ponedjeljak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.