Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo sa suradnicima upoznao je tijekom radnog posjeta ministricu Mirelu Holy s projektima Grada Vukovara iz područja zaštite okoliša i prirode. Radnom sastanku u uredu gradonačelnika nazočili su i zamjenik gradonačelnika Željko Pinjuh, pomoćnik ministrice za inspekcijske poslove Goran Heffer, pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Lidija Nikšić, viša savjetnica za prostorno uređenje Žaklina Pul, v.d. direktorica gradske tvrtke Komunalac d.o.o Drinka Komljenović i viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje Tihomir Kedmenec. Tijekom svog posjeta Vukovaru ministrica Mirela Holy je u pratnji domaćina posjetila i odlagalište komunalnog otpada „Petrovačka dola" kao i staro korito rijeke Vuke.

Gradonačelnik Željko Sabo naglasio je nakon sastanka i obilaska da kao prvi čovjek Vukovara i saborski zastupnik nastoji s nadležnim ministrima u Vladi Republike Hrvatske uspostaviti partnerski odnos i dovođenjem ministara aktualizirati i provoditi projekte od interesa za grad Vukovar. Odlaganje komunalnog otpada, projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete i nastojanja gradske uprave da se ostvari projekt revitalizacije starog korita rijeke Vuke i njezino proglašenje zaštićenim područjem teme su koje će grad Vukovar nastojati što kvalitetnije rješavati zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode-istaknuo je gradonačelnik Vukovara.

Ministrica Mirela Holy najavila je skore velike promjene u načinu gospodarenja komunalnim otpadom te istaknula kako se do 2013. godine biološki otpad na odlagalištima mora smanjiti za 25 posto, a do 2018. sva odlagališta trebaju biti sanirana i mora biti uveden integrirani sustav gospodarenja otpadom. Ministrica Mirela Holy je najavila reformu sustava zaštite prirode gdje će sve biti definirano novim Zakonom o zaštiti prirode koji je, kako je rekla, pri završetku te se očekuje javna rasprava. Velike promjene očekuju se i kod ishođenja studija utjecaja na okoliš za razne projekte.

Ministrica zaštite okoliša i prirode je istaknula kako Hrvatska potpuno mijenja dosadašnji koncept gospodarenja otpadom, koji se počinje rabiti kao korisna sirovina te se više neće dopuštati njegovo odlaganje na deponije, nego će se korisni otpad izdvajati i poslije obrađivati, a na deponijima će završavati samo otpad koji ostane nakon termičke obrade. Također je rekla da će se za područje istočne Slavonije odrediti centar za gospodarenje otpadom, kojemu se već zna i lokacija, ali ministarstvo s tom informacijom, dodala je, još ne želi izlaziti u javnost. Što se tiče revitalizacije starog korita rijeke vuke i najave gradske uprave da se proglasi zaštićenim područjem ministrica Holy je naglasila da se treba procijeniti kakva je korist od toga, odnosno da sa izvidi mogućnosti novoga zapošljavanja kao i gospodarskog potencijala kroz projekte rekreacije, turizma, sporta i slično.

{gallery}2012/04/16/05{/gallery}