{gallery}2015/05/04/07{/gallery} U Selenči (Republika Srbija) je u četvrtak, 30. travnja 2015. godine održana završna konferencija EU projekta „Ekonomska konkurentnost kroz udruživanje u poljoprivredne zadruge" koji su implementirali dva grada prijatelja Grada Vukovara, Općina Bač (nositelj projekta) te Općina Bački Petrovac, zajedno sa Zadružnim savezom Vojvodine (projektni partneri). Na konferenciji je u ime Grada Vukovara sudjelovala Kristina Glumac, viša stručna suradnica za EU projekte.

Cilj ovog EU projekta je poticanje razvoja poljoprivrede te lokalnog gospodarstva kroz podršku zadrugrastvu. Specifično, projekt je usmjeren na unapređenje konkurentnosti proizvođača voća i povrća kroz pružanje podrške poljoprivrednim zadrugama. Kroz projekt su osnovane i registrirane dvije zadruge: voćarska zadruga „Bačka jagoda" i povrtlarska zadruga „Seoska bašta", renovirane su i opremljena prostorije za njihov rad te su održane obuke za zadrugare. Također, formirana je i međuopćinska radna grupa za podršku zadrugrastvu te su kreirane mjere za podršku zadrugarima, koje su uvrštene u proračun Općina Bač i Bački Petrovac za 2015. godinu. Nabavljeno je i skladište za voće i povrće, a pokrenuta je i inicijativa za uvođenje predmeta Zadrugrastvo u nastavno-obrazovni sustav. Projekt je proveden u vremenskom razdoblju od 12 mjeseci, vrijedan je 134.022,88 EUR, od čega su nepovratna sredstva EU 114.388,53 EUR.

Više o provedenim aktivnostima kao i postignutim rezultatima pogledajte na web stranicama osnovanih zadruga: www.backajagoda.rs, www.seoskabasta.rs.