Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju objavio je novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015. godinu. Stupanjem novog Programa na snagu, prestao je važiti Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 11/14), kao i Javni poziv objavljen na web stranicama Grada Vukovara 20. ožujka 2015.

Novi Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Dr. Franje Tuđmana br.1 (2. kat, ured br. 17) ili se mogu preuzeti na našoj web stranici u rubrici „Pozivi".

Kontakt: 032/456-573, 032/456-576